A KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft. alaptevékenysége az alapító közlekedési szakemberek eredeti szakterületének megfelelően a belterületi – önkormányzati – útépítések kivitelezése. A Társaság szakemberei ismerik és a napi munkavégzésükben alkalmazzák az útépítésre vonatkozó aktuális szakmai szabályokat, előírásokat. Rendelkeznek mindazon szakmagyakorlási képesítésekkel, amelyek e speciális mélyépítési területen szükségesek.

Az útépítés keretében készítünk: aszfalt, beton vagy kő, illetve térkő burkolatú bármely pályaszerkezeti rétegrend szerinti utakat az igénybevételhez méretezett alaprétegekkel, geometriai kiépítéssel.

Útépítés

A kivitelezés szerves részét képező térítésmentes szolgáltatásaink állandó partnereinknek:

  • – szaktanácsadás, alternatívák kimunkálása,
  • – helyszíni felmérés, árajánlat szolgáltatás,
  • – közmű érintettség felderítése, költséghatásainak számba vétele
  • – az elkészült építmény mennyiségi elszámolása,
  • – megvalósítási dokumentáció készítése,
  • – minőségtanúsítás,
  • – garancia szolgáltatás és teljesítés

Igény esetén biztosítjuk:

  • – az építés előkészítő munkafázisait,
  • – a geodéziai munkarészeket,
  • – az engedélyezési és kiviteli tervezési munkarészeket

Az útépítés igen magas költségű, akár 60-70 % anyaghányadot is elérő költség szintű tevékenység. Az építtetők felelősség teljes döntéssel kell, hogy kiválasszák az elgondolásukat megvalósító kivitelezőt, hiszen nagyon sok csábító ajánlattal keresik fel őket. Ezek között sajnos sok az üres nyerészkedési célú kalandor. Mindenképpen szükséges az ajánlatot adó szervezet alapos ellenőrzése, felkészültségének múltjának vizsgálata.

A KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft. megrendelői biztosak lehetnek a kivitelező szakmai alkalmasságában, a határidőben és jó minőségben megvalósított értékarányos teljesítésben.

Útépítés