MI KÉSZEN ÁLLUNK! Társaságunk a környezetében található megyék települési Önkormányzatai közlekedési célú fejlesztéseiben, fenntartási jellegű munkáiban vesz részt. KÉSZ KFT.
Tisztelettel és barátsággal köszöntöm Önt honlapunkon!

Kedves Látogatónk!

A KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft. 1993. évi alapítása óta a környezetében található megyék települési Önkormányzatai közlekedési célú fejlesztéseiben, fenntartási jellegű munkáiban, az üzemeltetési feladatokban vesz részt.

Munkánkat, mint a Megrendelőink együttműködő mindig segítőkész partnerei végezzük, rendelkezésükre bocsájtva a KÉSZ Kft-nél felhalmozott tudás és szakmai tapasztalatok teljes körét. Értékrendünk a magas színvonalú mérnöki munka és az igényes fizikai munkán együttesén alapuló termelő alkotást tekinti alapkövetelménynek.

Munkatársaink között építőmérnök, közlekedés-építő mérnök, szerkezetépítő mérnök, vízépítési forgalomtechnikai szakterületek magasan képzett nagy gyakorlattal rendelkező műszaki gárda és elhivatott szakmáját szerető építőipari szakmunkások, gépkezelők és gépkocsivezetők állnak a megbízók rendelkezésére. A pénzügyi elszámolások, pályázati és közbeszerzési ügyintézésekben közgazdász szakembereink segítik a probléma mentes projekt megvalósításokat, lezárásokat.

Technikai eszközeink, az alkalmazott technológiák képesek az általános elvárásoknak, gyakorlatban általában előforduló igényeknek a maximális kiszolgálására.

Társaságunk üzleti elemzők értékelése szerint kiemelkedően megbízható, a velünk létesített üzleti kapcsolat pénzügyi kockázata rendkívül alacsony. Ezt a minősítést stabil beszállítói körünk értékelése és a piacon rólunk kialakult vélemény teszi igazán értékessé számunkra. Ugyanilyen fontos, hogy stabilan képesek vagyunk önerőből finanszírozni a folyamatosan növekvő termelőmunkát és az ehhez szükséges technikai fejlesztéseket.

Rólunk

Minőségi célkitűzéseink

 • 01

  Hosszú távú kapcsolat

  Hosszú távú kapcsolatot kíván kialakítani mindazokkal a beszállítókkal, amelyek azonosulnak a társaság minőségi célkitűzéseivel.

 • 02

  Felelősséggel vállalja

  Felelősséggel vállalja, hogy gazdasági, szakmai céljait csakis a környezet védelme, a környezet és a termelési tevékenység egyensúlyának biztosításával valósítja meg.

 • 03

  Minőségi munkavégzés

  Munkatársaink tudatában vannak a kihívásnak, amit a minőségi munkavégzés és partnereink igényei támasztanak munkánkkal szemben. Elsődleges célunk ennek a kihívásnak teljes egészében megfelelni.

 • 04

  Szabványoknak megfelelően

  belső folyamatok MSz EN ISO 9000:2008 szabvány szerinti szabályozottságával, a minőségirányítási rendszer hatékony működtetésével a jövőben is fontos feladatának tekinti dolgozóinak szakmai fejlődését, céljainkal azonosuló munkatársaink számára a tisztességes boldogulás feltételeinek megörzését.

img

Minden egyes munkatársunk

Társaságunk és valamennyi munkatársa elkötelezett a minőségi teljesítésre. Törekszik szolgáltatásai színvonalának folyamatos emelésére. Kidolgoztuk és 2001-ben bevezettük alaptevékenységünkre az MSZ EN 9001/2000 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerünket, melyre a Det Norske Veritas Magyarország Kft tanúsítását kaptuk meg.

img

Minőségpolitikánk

A Közúti Építő és Szolgáltató KFT. eredményes működéséhez, a piaci pozíciójának megőrzéséhez és bővítéséhez, megrendelőink bizalmának megszerzéséhez elengedhetetlenül szükséges, hogy igényeiknek megfelelő szolgáltatást nyújtsunk. A társaság vezetősége ezért alapelvként hirdeti meg építőipari kivitelezési tevékenységében, szolgáltatásaiban a minőség iránti elkötelezettségét. Partnereink elvárásainak, a piaci kihívásoknak megfelelni a kivitelezési és szolgáltatási folyamataink állandó javításával, minőségirányítási rendszerünk hatékony alkalmazásával kívánunk eleget tenni.

sioagard_Mk_0002
Bemutató videó

Cégünkről

Célunk

Munkatársaink tudatában vannak a kihívásnak, amit a minőségi munkavégzés és partnereink igényei támasztanak munkánkkal szemben. Elsődleges célunk ennek a kihívásnak teljes egészében megfelelni.

Társaságunk hitvallása

„a Megrendelő megbízása megelőlegezett bizalom, amelynek megfelelni természetes kötelességünk”

icon
10000 +
KILOMÉTERNYI ÚT
icon
25 +
MUNKAVÁLLALÓK
icon
1500 +
MEGRENDELÉS
icon
10 +
MÉRNÖKSÉG
Történetünk

Történetünk

1993

1. Alapítás

A rendszerváltozást megelőző években a magyar gazdaságban megjelentek a magánkezdeményezésen alapuló gazdasági formációk. Egyre inkább jellemzővé vált a gazdálkodási – vállalti struktúrától függetlenül az egyéni kezdeményezés, a személyes felelős „vállalkozói” szemlélet.
Ez a szemlélet jellemezte a KÉSZ Kft. alapítóit is, noha állami szervezet középvezetői voltak.
A rendszerváltást követően sajnos nem kellő szakszerűség és átgondoltság jellemezte a „privatizációnak” nevezett átalakítási folyamatokat, amelyeket már akkor is látható módon inkább a vevők piaci szerepének növelése és nem a technológiai fejlesztések és a termelékenység növelése vezérelt.
Az alapítók munkahelyét is érintette volna a tervek szerint nyugati befektető részére történő átadás, mely folyamatnak az alapítók nem kívántak részesei lenni. Ezért széleskörű szakismereteiket, gyakorlati tapasztalataikat és nem utolsó sorban megszerzett piaci tapasztalatikat és kapcsolat rendszerüket felhasználva alapították a KÉSZ Kft.-t.
Az alapítói szándék széleskörű szolgáltatást nyújtó, stabil vállalkozás létrehozása Tolna menyében, a térségi Önkormányzatok igényeinek kiszolgálására.

1993-1995

2. Szervezetépítés első szakasza

Az alapító tulajdonosok részvétele javadalmazás nélkül történt.
Már az első években saját állományú műszaki és fizikai dolgozók, alapvető tevékenységhez szükséges személy és munkagép szállításra alkalmas saját tulajdonú járművek valamint alapvető kisgépek álltak rendelkezésre.
A nagyobb gépek és szállító járművek bérleti konstrukcióban, vagy alvállalkozói szerződésekkel volt biztosítva.
A Társaság munkaellátása folyamatosan biztosított volt, sem a munka sem a fedezeti forrás nem okozott problémát.
Az elért jövedelem a saját tőke növelését, a szervezet fejlesztését biztosította.
Iroda és telephely bérleti formában volt biztosítva.

1995-1997

3. Szervezetépítés második szakasza

Bizonyságot szolgáltatott az első évek tapasztalat, hogy az alapítási cél helyes volt, a Társaságnak van létjogosultsága a piacon.
Ebben az időszakban növekedett a termelési érték, ennek szolgálatára növeltük a dolgozói létszámot.
A társaság az elért jövedelmet továbbra is kizárólag anyagi biztonsága, saját tőke és műszaki berendezéseinek növelésére fordította.

1997-2001

4. Szervezetépítés harmadik szakasza

Az első három-négy évben kiépült a Társaság alapvető szerkezete, bevezetésre került a piacon, beszállítóink és megrendelőink stabil megbízható partnerként számítottak a munkánkra.
A fokozódó igényeknek megfelelően tovább növeltük a kivitelezői kapacitásunkat, bővítettük a műszaki vezetői személyzetet.
A tulajdonosok részvétele továbbra is javadalmazás biztosítása nélkül történt.
A társaság szervezet, technikai felszereltsége folyamatosan nőtt, fejlődött, pénzügyi stabilitása tovább erősödött.

2001-2006

5. Szervezet professzionális formát ölt

A Társaság tulajdonosi szerkezete átalakult, a felső vezetői funkciót tulajdonos látja el.
A szervezet és a gazdálkodás teljes átszervezése, korszerű eljárásrendek bevezetése történt.
Kidolgoztuk és bevezettük a ISO minőségirányítási rendszert.
Bevezettük a dolgozók és vezetők egyéni érdekeltségi rendszerét.
A személyi és műszaki kapacitások tovább bővültek, kialakult jelentős erőt képviselő alvállalkozói háttér.
Lényegesen növekedett a termelési érték.
A telephely építése saját tőkéből megvásárolt ingatlanon kezdődött meg és a termelést szolgáló építményeket – ipari csarnok, géptároló és anyag tároló területek, burkolatok mintegy 4.000 m2 felülettel valósultak meg Bátaszéken.
Gondot fordítottunk a telephely parkosítására, gondozott rendezett igényes megjelenésének biztosítására.
Az elért nyereség továbbra is a társaság fejlesztési céljai fedezetét és pénzügyi stabilitása fenntartását szolgálta.

2006-2018

6. Intenzív fejlődési szakasz

Immáron a KÉSZ Kft. a térség elismert stabil közlekedési és mélyépítési vállalkozása.
Termelési és gazdálkodási szervezetét folyamatosan építettük, jelentősen bővítettük a vezetői pozíciókat, amelyet nagy gyakorlattal rendelkező jól képzett szakemberek töltöttek be, ebben az időszakban kezdődött meg a műszaki munkatársak körében a fiatalítás. Fiatal ambiciózus mérnökök léptek be, a gazdálkodási munkába fiatal közgazdász kapcsolódott be.
Az időszak második feléében a tulajdonosi kör is változott, fiatalodott.
Dinamikusan növekedett a termelési érték. Az elért eredményt továbbra is a műszaki fejlesztés és a pénzügyi stabilitás növelésére fordítottuk.
Megépítettük a Bátaszéki telephelyen a szociális és irodai központunkat, amely 400 m2 alapterületével nagyon magas színvonalon biztosítja a napi munka és a jövő tervezett szervezeti fejlesztéseinek hátterét.
A pénzügyi gazdálkodási fegyelem folyamatosságáért elnyertük a pénzügyi elemzők elismerését, évről-évre megkaptuk az „AAA” megbízhatósági minősítést.

2018-

7. Intenzív fejlődési szakasz, generáció váltás

A KÉSZ Kft. szervezetében a fiatal generáció vette át a felső vezetői pozíciókat.
Képességeik, ambíciójuk és a szervezet kialakult struktúrája biztosítani képes a Társaság további dinamikus fejlődését, ebben biztos partnere a megfiatalodott középvezetői csapat és a tapasztalt stabil saját és alvállalkozó termelő dolgozók köre.
Ebben az időszakban a fejlesztés elsősorban a műszaki eszközök korszerűsítését, új kapacitások megteremtését szolgálja.
A Társaság továbbra is megőrzi és folyamatosan erősíti stabil gazdálkodási és termelési hátterét.
Piaci megítélése, értékelése továbbra is kiváló, ennek következtében termelési értéke stabilan magas szinten biztosított.
A KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft. továbbra is vallja az alapításkori vezérlő elvét:
„A megrendelői megbízás megelőlegezett bizalom, amelynek megfelelni természetes kötelezettségünk”
Elkötelezettek vagyunk a korrekt kapcsolatok, a folyamatos kiváló minőség és megbízhatóság
fenntartása teljesítésében.

Hírek

Bejegyzések

Kapcsolat

Vedd fel velünk a kapcsolatot

  Székhely és központ