A KÉSZ Kft. szervezetében a fiatal generáció vette át a felső vezetői pozíciókat.
Képességeik, ambíciójuk és a szervezet kialakult struktúrája biztosítani képes a Társaság további dinamikus fejlődését, ebben biztos partnere a megfiatalodott középvezetői csapat és a tapasztalt stabil saját és alvállalkozó termelő dolgozók köre.
Ebben az időszakban a fejlesztés elsősorban a műszaki eszközök korszerűsítését, új kapacitások megteremtését szolgálja.
A Társaság továbbra is megőrzi és folyamatosan erősíti stabil gazdálkodási és termelési hátterét.
Piaci megítélése, értékelése továbbra is kiváló, ennek következtében termelési értéke stabilan magas szinten biztosított.
A KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft. továbbra is vallja az alapításkori vezérlő elvét:
„A megrendelői megbízás megelőlegezett bizalom, amelynek megfelelni természetes kötelezettségünk”
Elkötelezettek vagyunk a korrekt kapcsolatok, a folyamatos kiváló minőség és megbízhatóság
fenntartása teljesítésében.