History

CONNECTING AIR, ROADS AND SEAS

Logistics is generally the detailed organization and implementation of a complex operation. In a ecos general business sense, logistics.

Logistics is generally the detailed organization and implem entation of a complex operation. In a general business sense, logistics is the management of the flow of things between the point of origin and the point of consumption in order to meet requirements of customers or corporations.

Rosalina william

Founder
Timeline

OUR JOURNEY

Timeline

1993

1. Alapítás

A rendszerváltozást megelőző években a magyar gazdaságban megjelentek a magánkezdeményezésen alapuló gazdasági formációk. Egyre inkább jellemzővé vált a gazdálkodási – vállalti struktúrától függetlenül az egyéni kezdeményezés, a személyes felelős „vállalkozói” szemlélet.
Ez a szemlélet jellemezte a KÉSZ Kft. alapítóit is, noha állami szervezet középvezetői voltak.
A rendszerváltást követően sajnos nem kellő szakszerűség és átgondoltság jellemezte a „privatizációnak” nevezett átalakítási folyamatokat, amelyeket már akkor is látható módon inkább a vevők piaci szerepének növelése és nem a technológiai fejlesztések és a termelékenység növelése vezérelt.
Az alapítók munkahelyét is érintette volna a tervek szerint nyugati befektető részére történő átadás, mely folyamatnak az alapítók nem kívántak részesei lenni. Ezért széleskörű szakismereteiket, gyakorlati tapasztalataikat és nem utolsó sorban megszerzett piaci tapasztalatikat és kapcsolat rendszerüket felhasználva alapították a KÉSZ Kft.-t.
Az alapítói szándék széleskörű szolgáltatást nyújtó, stabil vállalkozás létrehozása Tolna menyében, a térségi Önkormányzatok igényeinek kiszolgálására.

1993-1995

2. Szervezetépítés első szakasza

Az alapító tulajdonosok részvétele javadalmazás nélkül történt.
Már az első években saját állományú műszaki és fizikai dolgozók, alapvető tevékenységhez szükséges személy és munkagép szállításra alkalmas saját tulajdonú járművek valamint alapvető kisgépek álltak rendelkezésre.
A nagyobb gépek és szállító járművek bérleti konstrukcióban, vagy alvállalkozói szerződésekkel volt biztosítva.
A Társaság munkaellátása folyamatosan biztosított volt, sem a munka sem a fedezeti forrás nem okozott problémát.
Az elért jövedelem a saját tőke növelését, a szervezet fejlesztését biztosította.
Iroda és telephely bérleti formában volt biztosítva.

1995-1997

3. Szervezetépítés második szakasza

Bizonyságot szolgáltatott az első évek tapasztalat, hogy az alapítási cél helyes volt, a Társaságnak van létjogosultsága a piacon.
Ebben az időszakban növekedett a termelési érték, ennek szolgálatára növeltük a dolgozói létszámot.
A társaság az elért jövedelmet továbbra is kizárólag anyagi biztonsága, saját tőke és műszaki berendezéseinek növelésére fordította.

1997-2001

4. Szervezetépítés harmadik szakasza

Az első három-négy évben kiépült a Társaság alapvető szerkezete, bevezetésre került a piacon, beszállítóink és megrendelőink stabil megbízható partnerként számítottak a munkánkra.
A fokozódó igényeknek megfelelően tovább növeltük a kivitelezői kapacitásunkat, bővítettük a műszaki vezetői személyzetet.
A tulajdonosok részvétele továbbra is javadalmazás biztosítása nélkül történt.
A társaság szervezet, technikai felszereltsége folyamatosan nőtt, fejlődött, pénzügyi stabilitása tovább erősödött.

2001-2006

5. Szervezet professzionális formát ölt

A Társaság tulajdonosi szerkezete átalakult, a felső vezetői funkciót tulajdonos látja el.
A szervezet és a gazdálkodás teljes átszervezése, korszerű eljárásrendek bevezetése történt.
Kidolgoztuk és bevezettük a ISO minőségirányítási rendszert.
Bevezettük a dolgozók és vezetők egyéni érdekeltségi rendszerét.
A személyi és műszaki kapacitások tovább bővültek, kialakult jelentős erőt képviselő alvállalkozói háttér.
Lényegesen növekedett a termelési érték.
A telephely építése saját tőkéből megvásárolt ingatlanon kezdődött meg és a termelést szolgáló építményeket – ipari csarnok, géptároló és anyag tároló területek, burkolatok mintegy 4.000 m2 felülettel valósultak meg Bátaszéken.
Gondot fordítottunk a telephely parkosítására, gondozott rendezett igényes megjelenésének biztosítására.
Az elért nyereség továbbra is a társaság fejlesztési céljai fedezetét és pénzügyi stabilitása fenntartását szolgálta.

2006-2018

6. Intenzív fejlődési szakasz

Immáron a KÉSZ Kft. a térség elismert stabil közlekedési és mélyépítési vállalkozása.
Termelési és gazdálkodási szervezetét folyamatosan építettük, jelentősen bővítettük a vezetői pozíciókat, amelyet nagy gyakorlattal rendelkező jól képzett szakemberek töltöttek be, ebben az időszakban kezdődött meg a műszaki munkatársak körében a fiatalítás. Fiatal ambiciózus mérnökök léptek be, a gazdálkodási munkába fiatal közgazdász kapcsolódott be.
Az időszak második feléében a tulajdonosi kör is változott, fiatalodott.
Dinamikusan növekedett a termelési érték. Az elért eredményt továbbra is a műszaki fejlesztés és a pénzügyi stabilitás növelésére fordítottuk.
Megépítettük a Bátaszéki telephelyen a szociális és irodai központunkat, amely 400 m2 alapterületével nagyon magas színvonalon biztosítja a napi munka és a jövő tervezett szervezeti fejlesztéseinek hátterét.
A pénzügyi gazdálkodási fegyelem folyamatosságáért elnyertük a pénzügyi elemzők elismerését, évről-évre megkaptuk az „AAA” megbízhatósági minősítést.